KOÇLUK VE MENTORLUK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada

Koçluk; kişinin bugünden yarına kendisinde ve yaşamında, istediklerini var etmesine hizmet eden profesyonel ve sistematik bir süreçtir. Bu süreçte koçun yaptığı, derin dinleyip, söylenenlerden hareketle güçlü sorular sormak ve bu alanda geliştirilmiş teknik ve metotları kullanmaktır.

Koçluk, zaman zaman karıştırıldığı üzere, yol/yöntem gösterme, öğretme, tavsiye verme olmadığından, profesyonel koçların, koçluk yaptığı kişilerin konuları/gündemleriyle ilgili herhangi bir uzmanlığa ihtiyaçları yoktur.

Koçluğu tanımlarken kullandığımız en yaygın metaforlarla koçluğu anlatacak olursak;

- Kişiye ayna tutmaktır.
- Kişinin kendi AR-GE’sini yapmasıdır.
- Bill Gates’in tanımıyla, uzun farları yakarak ilerlemektir...
- Gideceği yeri sadece kendisi bilen, aradığı cevapları kendinde bulan kişiye sadece yol arkadaşlığı yapmaktır.

Koçluk soyut kavram olup, “anlatılmaz, yaşanır” diye bir mottomuz vardır. Siz de “tanışma görüşmesi”ne gelip, deneyimleyebilirsiniz.

Mentorluk ise; bireyin bilgi ve tecrübesi ile uzmanı olduğu alanda, bilgi ve tecrübe paylaşımı odağında verilen hizmettir. Kültürümüzdeki usta-çırak ilişkisi mentorluğa örnektir. Mentorluk hizmetimizi de koçluk araçları ile birlikte sunmaktayız. Böylece menti, mentorun bilgi ve tecrübe paylaşımından aldıklarını özgün tarzından geçirip dönüştürerek içselleştirip kendine uyarlar.
Temelde en az 128 saatlik bir ICF akredite eğitim programını tüm gereklilikleri ile birlikte tamamlamış ve en az 100 saat koçluk deneyimi olan ve ilerleyen kişilerdir. Profesyonel koçların odaklarında yaşam boyu kişisel öğrenme olup, bir taraftan eğitimler ve koçluk almaya, diğer taraftan koçluk yapmaya devam ederek deneyimleriyle ustalık yolunda ilerlerler. Bütün bunların ötesinde koçluk duruşunu yaşamlarının bütününe yansıtan kişilerdir.

Koçluk mesleğinin temel ilkelerinden birisi gizlilik olup, Profesyonel Koçlar koçluk seanslarına ait tüm bilgileri ömür boyu gizli tutan kişilerdir.
Herkesin profesyonel bir koça ihtiyacı vardır. Çünkü;

- Dikkatimizi kendimize ve kontrolümüzde olan konulara çeker,
- Ne istemediğimizden, şikayetçi konumumuzdan çıkarıp, bizi ne istediğimize odaklandırır,
- Odaklı ve derin düşünceyi harekete geçirir,
- Farklı bakış açılarından bakmayı destekler,
- Bütünsel ve çoklu bakış açısını geliştirir,
- Konularımıza netlik ve hız kazandırır,
- Yaratıcılığı zenginleştirir,
- Kişinin potansiyelini harekete geçirip, kararlılıkla kullanmasını destekler,
- İş ve özel yaşamın ötesinde, yaşamı bütünsel yaşama farkındalığı kazandırır,
- İstediğiniz yönde ve istediğiniz kadar değişim ve dönüşüm aracıdır.
- Beynimizin doğal ve sistematik çalışma haline uyumlanmasını ve verimli çalışmasını destekler...
Bireysel koçluk hizmeti almayı düşünen kişi ile randevulaşılarak, mümkünse yüz yüze tanışma görüşmesi yapılır.

Tanışma Görüşmesinin Çerçevesi:

- Koçluk hakkında temel bilgi paylaşımı yapılıp, koçluğu deneyimlemesi sağlanır.
- Koçluk hizmetinin gerçekte ne olduğu, bireyin ihtiyaç ve beklentilerini ne kadar karşılayacağı, bireye ne gibi faydalar sağlayacağı konularında netleşmesi desteklenir.
- Birey ile birlikte koçluk sürecine yönelik genel yol haritası planlanır.
- Bireyin vizyonuna hizmet etmesi için, koçluk görüşmeleri/seansları, ortalama 2 haftada bir görüşmek üzere, en az 10 seans olarak planlanır.
- Her görüşme ortalama 1,5-2 saat sürer.
- Sürecin ortasında ve sonunda, kişiyle birlikte genel yol haritası gözden geçirilip, güncellenir.

Koçluk sürecini tamamlayan kişi, genel olarak koçluk süreçlerine adapte olmuş, koçluğun sistematik düşünce yapısını ve temel araçlarını kullanmaya başlamış, yaşamında bu sürecin yansımalarını deneyimlemiş ve deneyimlemeye devam ediyor olur.

Koçluk hakkında yapılan araştırmalara göre, ilk kez koçluk alanların %90’ından fazlası koçluğa devam etme kararı alırlar. Yaşam devam ettiği sürece, herkesin, her zaman bir koça ihtiyacı vardır. Nitekim biz profesyonel koçlar da koçluk hizmeti alırız.

Tanışma görüşmesinde, kişinin kişisel gelişim alanında nelere ihtiyacı olduğu netleştiğinde, bazen de koçluk ve/veya bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyacı-tercihi olduğu ortaya çıkabilir. Bu durumda genel yol haritası koçlukla birlikte diğer alanları da kapsayan şekilde planlanır.
Bireysel koçluk hizmeti, bireyin sadece kendisi ile buluştuğu ve çalıştığı bir süreçtir. Grup koçluğu hizmeti ise; en fazla 5 kişiden oluşmuş bir grubun, belirledikleri ortak konu etrafında, ortalama 2,5 saat süren oturumlar halinde, konunun kapsamına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 4-6 oturumda aldığı hizmettir.

Bu hizmette birey, koçluğun genel faydalarına ilave olarak grubun zenginliğinden faydalanır ve bireysel koçluğa mukayese ile maliyeti daha ekonomiktir.

Bu hizmeti daha ziyade kurumların, vizyon ve misyonun, değerlerin ya da performans kriterlerinin çalışanları tarafından içselleştirilmesine, aynı dilin konuşulması ve konu etrafında uyumlanma sürecine yönelik tercih ettikleri deneyimlenmektedir.

Bir kurumda çalışanlar birden fazla takımın üyesidir. Takım, bireylerden oluşur ve takımın performansı bireylerin birlikte çalışma performanslarından oluşur. Erickson Koçluk Ekolümüze göre, gerçek takım, rüzgarı arkasına alabilen, kişi sayısının çok üzerinde performans gösterendir. Bu niteliklerin dışındakiler ise bize göre gerçek takım olmaktan uzak, sadece bir araya gelmiş insanlardan oluşan gruplardır. Buradan hareketle, birey kadar takımların performansını yükseltmek kurumlar için acil ve önemlidir. Takım koçluğu hizmetimiz, aynı amaca hizmet etmek üzere bir araya gelmiş takımların gerçek takım hüviyetine ulaşmasını ve sürdürülebilir yüksek performans göstermelerini sağlar.

Kurum içinde ya da dışında bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş proje gruplarına da takım koçluğu hizmeti sunulur.

Faydaları:

- Amaca ve büyük vizyona odaklanmak,
- Değerlerin farkındalığı ve kullanımı,
- Yaratıcılığın artışı ve kullanımı,
- Sürdürülebilir yüksek motivasyon,
- Ortak dilin geliştirilmesi,
- Uzlaşma kültürünün gelişimi,
- Bütünün farkındalığı ve BİZ zekasına geçiş,
- Bireyde ve takımda verimlilik,
- Takım kültürü yaratmak ve kurumsal kültürü beslemek...

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada

Şirketlerin kuruluş amacını yerine getirecek olan çalışanlar olup, çalışanların bilgi, yetkinlik ve beceri düzeyleri, kurumun gelişimini ve geleceğini belirler.

Ayrıca, değişim ve hız çağında, bilgi ve deneyimin ömrü kısalmaya devam etmektedir. Çalışanların bilgi ve deneyimlerini güncellemelerinin, otodidaktik olmalarının ve organizasyonların öğrenen organizasyonlara dönüşmesinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Temel olarak bu sebeplerle, kurumsal gelişim programlarının önemi artarak devam etmektedir.
Programlarımız, kurumun özgün ihtiyaçları ve konuya ayırabilecekleri kaynaklara bağlı olarak değişen yoğunlukta ve içerikte olabilmektedir. Örnekleyecek olursak; iletişim, stres ve duygu yönetimi, zaman yönetimi, yöneticilik, takım ve performans yönetimi, liderlik gibi içeriklerden oluşan programlarımızın yanı sıra, bireysel koçluk, grup koçluğu, takım koçluğu, ilham veren konuşmalar, kitap paylaşımları, özel gün etkinlikleri, vb. hizmetler paket halinde sunulmaktadır. Kurumsal gelişim programlarına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
“Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.” Galileo Galilei

Galilei’nin bu sözünden hareket eder, koçluk odağında tasarım ve uygulama ile katılımcıların içindeki öğrenme isteğini harekete geçirip, besleriz.

Programlarımız eğitmen kimliğine sahip profesyonel koçlar tarafından tasarlanıp, katılımcı odaklı, interaktif, çoklu zeka sistemleri dikkate alınarak, koçluk araç ve teknikleri kullanılarak sunulur. Programlarımızın sürdürülebilir başarısı deneyimlenmektedir.
Kurumsallaşma; bir kurumun, işletmenin, markanın şahıslardan özgürleşerek faaliyetlerini sürdürebilmesi ve gelişimine devam etmesi olarak tanımlanır ve uzun soluklu bir süreçtir. Öte yandan, her ticari hüviyet, yaşayan organizma olarak farklı düzleme ve dinamiklere sahiptir. Onu kurup, bugünlere getiren ve devam ettirenlerin seçimleri ve kararları dahilinde büyür ve gelişir. Bu nedenle yönetim hangi yönlerde, ne kadar hazırsa, şirket ya da işletme o yönde ve o kadar kurumsallaşma yolculuğuna çıkar ve ilerler. Piyasadaki klasik kurumsallaşma çerçevelerine girmek yerine, kurumsallaşma sürecini bu şekilde özgün olarak var etmek sağlıklıdır. Bu vizyona sahip Aile Şirketleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Şahıs İşletmeleri, sektöründen ve çalışan sayısından bağımsız olarak, odağında gelişim olan tüm şirketler ve işletmeler programlarımızdan faydalanabilir.
Bize göre; ancak kendisini, duygularını, düşüncelerini yönetebilen birey, işini de yönetebilir. Buradan hareketle programlarımızın temel faydası bireyin kendini yönetme, sonra da işini yönetme becerilerini geliştirmesidir. Uygulanacak program detayına göre değişmekle birlikte; aşağıdaki faydalar öngörülmektedir;

* Odağını kendine yöneltme farkındalığı ve becerisi,
* Şikayetçi bakış açısından pozitif ve çözüm odaklı düşünme becerisine geçmek,
* Farklı, çoklu ve bütünsel bakış açılarından bakabilme becerisi,
* İletişim becerisinde gelişim,
* Stres ve zaman yönetiminde gelişim,
* İçsel motivasyon sürecinde iyileşme,
* Yaratıcılık becerisinde gelişim,
* BEN odağından BİZ odağına geçmek,
* Birey ve takım performansında gelişim,
* Otodidaktik bireyler ve öğrenen organizasyon olma yolunda ilerleme,
* Bireysel ve kurumsal verimlilik artışı,

Sağlanan bütün bu faydalar, nihayetinde şirketin, işletmenin ticari sonuçlarına pozitif olarak yansır.

YURT DIŞI EĞİTİM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada

Yurt dışında yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek, farklı kültürler tanımak, yeni yaşam deneyimleri elde etmek, vizyonunuzu genişletmek ve daha pek çok fayda sağlamak amacıyla dil okullarına ve yaz okullarına gidebilirsiniz. Ayrıca, eğitiminize ve akademik kariyerinize yurt dışında devam etmek niyetiyle lisans, yüksek lisans, doktora, sertifika, staj, öğrenci değişimi vb. programlara başvurabilirsiniz.
Günümüz dünyasında eğitimin, uluslararası tecrübeye sahip olmanın, yabancı dil hatta diller bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Dil becerilerinin sağlıklı ve kalıcı olarak geliştirilmesinin yolu, dilin konuşulduğu, kültürün yaşandığı ülkede yaşamaktan, öğrenmekten, kısaca deneyimlemekten geçmektedir.

Yurt dışında eğitim almak, dünya vatandaşlığına giden yolda öğrencilerin, yabancı dillerini geliştirmelerinde, farklı ve bütünsel bakış açıları kazanmalarında, küresel dünyanın parçası olarak sosyal ağlarını ve vizyonlarını geliştirmelerinde ve daha pek çok faydayı sağlamalarında etkili olmaktadır.

Yurt dışında eğitim almak ve başarıyla tamamlamak, kendiniz, eğitiminiz, kariyeriniz ve asıl olarak geleceğiniz için değerli bir gelişim aracı ve yatırımdır. Yurt dışında eğitim almış kişiler olarak size diyebileceğimiz şey; doğru yoldasınız!
Yurt dışında eğitim almak isteyen kişileri öngördükleri talep ve tercihlerinin ötesine taşıyarak, eğitim seçeneklerinin sunulduğu, ihtiyaçların farkındalıkla belirlendiği, sürecin profesyonellikle yönetildiği bir hizmettir.

Karşılıklı görüşmeler sonucunda, öğrencinin koşulları, imkanları, tercihleri esas alınarak, öğrenciyi tanıyarak onun özelinde ideal ve zengin seçeneklerin sunulması ve böylece kendisi için en doğru tercihi yapmasının sağlanmasıdır.
Yurt dışında eğitim almak, yaşamınızdaki önemli kararlardan ve süreçlerden biridir. Böyle önemli bir konuda profesyonel danışmanlık almak bir ihtiyaçtır.

Bilgi ve deneyimlerimizden hareketle, size özel sunulan zengin seçeneklerden yararlanmak, okulların temsilcilerine uyguladıkları indirimli fiyatlardan faydalanmak ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak için danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz.
1. Ön Görüşme

a) Sizden alacağımız bilgileriniz; eğitim durumunuz, yabancı dil seviyeniz, hangi ülkede, hangi eğitimi almak istediğiniz vb. temel bilgiler dahilinde, ihtiyaç ve talebiniz netleştirilir.
b) Vize alabilme potansiyeliniz değerlendirilir ve vize süreciyle ilgili bilgilendirilirsiniz.
c) Tercihlerinize göre, eğitim süresi, yoğunluğu ve temel harcamalar (cep harçlığı, konaklama, ulaşım, sağlık sigortası, vize ücreti, vb.) göz önünde bulundurularak yaklaşık bütçeniz öngörülür.

2. Karar Aşaması

a) Bütçeniz ve tercihleriniz dahilinde şehir, okul, program, konaklama vb. seçenekler üzerinde çalışılarak teklifimiz sunulur.
b) Okullara dair her türlü bilgi ve doküman sizinle paylaşılır. Ülke ve şehir hakkında bilgilendirilirsiniz.

3. Ön Kayıt

a) Okul başvuru formları doldurulur ve okul tercihine göre ilgili depozito bedeli ödenir.
b) Vize için gerekli belgeler talep edilir.
c) Okula ön kayıt işlemi yapılarak, akseptansınız talep edilir.
d) Uçak biletinizin ön rezervasyonlarını yaptırmanız istenir.

4. Vize Başvurusu

a) Akseptansınız ve fatura detaylarınız gelir.
b) Vize için gerekli belgeler sizden tam olarak -eksiksiz- teslim alınır.
c) Vize formu tarafımızdan doldurulur.
d) Vize müracaatı, gidilecek ülkenin prosedürlerine uygun -kargo ile veya şahsen- olarak yapılır.

5. Vize Alma ve Kayıt Kesinleştirme

a) Konsolosluk prosedürleri konusunda size destek verilir.
b) Vizenizin kabul edilmesi halinde, pasaportunuz vizeli olarak ulaştırılır.
c) Vize sonrasında konaklama rezervasyonunuz kesinleştirilir.
d) Okul ücreti (fatura bedeli), depozito bedeliniz mahsup edilerek okula havale edilir, işlem belgesi alınır.

6. Ulaşım ve Konaklama

a) Uçak biletiniz tarafınızdan kesinleştirilir.
b) Talebiniz halinde, havaalanından konaklayacağınız yere transfer hizmeti bağlantısı yapılır.
c) Konaklama detaylarınız, havaalanı transfer konfirmasyonu belgeleri size teslim edilir.
d) Gideceğiniz ülke pasaport kontrolünde size teslim ettiğimiz evrakları da gösterebilmelisiniz.
e) Aile yanında konaklayacaksanız aileye, öncesinden telefon ederek varış saatiniz hakkında bilgi vermelisiniz.

7. Eğitim

a) Programınıza göre seviye tespit sınav(lar)ı yapılır.
b) Eğitim programınız hakkında bilgi verilir.
c) Seviyenize uygun sınıfa yerleştirilerek eğitime başlarsınız.

8. Diyaloğun Devamı

a) Sizinle ve ailenizle irtibatta kalırız.
b) Eğitim ve konaklama ile ilgili bir sorun yaşadığınız ve çözüme ulaştıramadığınız takdirde yardımcı olmaya devam ederiz.
c) Eğitim süresince farklı beklenti ve ihtiyaçlarınıza seçenekler üretmeye devam ederiz.
d) Dilerseniz eğitiminizi uzatabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olur, gerekli organizasyonu sağlarız.
e) Eğitiminizi tamamlayıp, döndüğünüzde bilgi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşmanızdan ve bağlantıda kalmaktan memnuniyet duyarız.
Hizmetlerimizi bilgi, deneyim, güven ve vizyon esasına dayandırırız. Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ihtiyaç duydukları güncel bilgileri sunar, deneyimlerimizi aktarır, sizlerle güven esasına dayalı kalıcı bağlar kurar ve vizyonunuzu zenginleştirmenize yardımcı oluruz.

Ayrıca öğrencilerin ve ailelerinin bu sürece hazırlanmalarına, süreci yönetmelerine ve tamamlamalarına profesyonel koçluk ve mentorluk hizmeti de sunarız. Böylece yabancı kültür ve program ile uyumlanma, değişimi yönetme, iletişim, farkındalık, hedef odaklılık, kararlılıkla vizyona ilerleme gibi alanlarda kolaylıkla ve hızla başarıya ulaşmanız desteklenmiş olur.

ERICKSON KOÇLUK OKULU VE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada

Erıckson Coaching International, Kanada’da kurulmuş, 1980 yılından beri faaliyette olan Uluslararası akredite bir koçluk okuludur. Dünyanın 40’a yakın ülkesinde koçluk ve koçluğu destekleyici eğitimler sunmaktadır. Türkiye temsilcisi ve organizatörü Denge Merkezi’dir.

Kurucusu Klinik Psikolog ve NLP Uzmanı Dr. Marilyn Atkinson olup, ismini ve felsefesini, aynı zamanda öğretmeni olan, ünlü psikiyatrist Dr. Milton Erickson’a dayandırmıştır.
- Erickson Koçluk Okulunun temel felsefesi, aşağıdaki 5 prensibe dayanmaktadır.
o Her insan tam ve bütündür.
o Her insan ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahiptir.
o Herkes, o an için yapabileceği en iyi seçimi yapar.
o Her davranışın altında pozitif bir niyet vardır.
o Değişim kaçınılmazdır.
- Beyin çalışma sistemlerini ele alarak, kişinin kendisini, insanı, davranışları ve ulaştığı sonuçları anlamlandırma sürecini bilimsel olarak destekler. Pozitif algılama ve düşünme yetkinliğini destekleyerek, insanın potansiyelini doğallıkla harekete geçirir.
- NLP (Neuro Linguistic Programming) yaklaşımlarından faydalanır.
- Bütünsel yaklaşıma sahip olup, insana ve insanın tüm yaşam alanlarına bütün olarak bakar ve çalışır.
- Sistematik bir yapıya sahip olup, çözüm ve sonuçlara kolaylıkla hizmet eder.
- Değer odaklı olup, insanın değerlerini farkındalıkla yaşamına yansıtmasına hizmet eder.
- Bünyesinde koçluk sertifika programı dışında, insan gelişimini destekleyen eğitimler ve hizmetler sunmaktadır.
- Eğitim materyalleri ve görselleri, öğrenmeyi kolaylıştıran zenginliktedir.
- 40’a yakın ülkede eğitim veren, Dünya’daki en yaygın koçluk eğitim kurumudur. Dolayısıyla Erickson Profesyonel Koçluk sertifikasına sahip bir kişi her ülkede koçluk hizmeti verebilir.
- Erickson Koçluk Okulu ve koçları, 2012 yılında WORLD GAME ismiyle, dünya bilinç düzeyinde bir kırılma noktası meydana getirmek adına başlatılan hareketin yaratıcısı ve öncüleridir.
TASC: The Art and Science of Coaching (Koçluğun Sanatı ve Bilimi: Çözüm Odaklı Koçluk) programı, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından akredite bir sertifika programıdır.

- Her biri 4’er günden oluşan, 4 modüllük programın toplam süresi 16 gündür.
- Modüller arasında yaklaşık 1,5 ay olup, eğitim ortalama 6-8 ayda tamamlanır.
- Katılımcılar, modüller arasında, düzenli pratik çalışmalar yaparlar ve süpervizyon hizmeti alırlar.
- Eğitim boyunca Erickson eğitmenleri, mentorler ve süpervizörlerden oluşan uzman bir ekip görevlidir.
- Eğitimde zengin araçlar, yöntemler ve yaklaşımlar kullanılmakta olup, teorik bilginin yanı sıra pratik süreçler de gerçekleştirilir. Böylece katılımcılar, program boyunca koçluk yetkinlikleri kazanırlar.

Teorik ve pratik süreçlerini tamamlayan katılımcılar, 4. modülden itibaren profesyonel koçluk sertifikasyon sürecine katılabilirler. Bu süreç, 4. modülden itibaren 1 yıl süre içerisinde tamamlanabilir. Sertifikasyon sürecini tamamlayabilmek için;

- En az 8 farklı kişi ile en az 25 saat koçluk yapıldığını gösteren bir liste,
- En az 3-4 sayfalık, koçun koçluğa bakış açısını ve yorumunu ifade edeceği bir makale çalışması (koçluk yaklaşımı ile bir kitap özeti, mesleki alanda koçluk yaklaşımı ile yorum getirmek gibi…),
- En az 2 farklı kişi ile yapılmış 30’ar dakikalık 3 adet koçluk görüşme ses kaydının Erickson Türkiye’ye iletilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Sertifikasyon süreci gerekliliklerini tamamlayan katılımcılara ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite “Erickson Profesyonel Koç” sertifikası verilir.
Kişisel gelişiminiz; kendinizi ve insanı tanımak ve anlamlandırmak; beynin çalışma sistematiğini tanıyıp daha verimli kullanmak; odaklı ve derin düşünebilmek; çözümsel, seçenekçi, sonuç odaklı bakış açısında gelişmek; duygularınızı farkındalıkla yaşamak ve yönetebilmek; kendi ve çevrenizdeki değişim ve gelişim rüzgarlarına hızla adapte olmak ve değişimi kolaylıkla yönetebilmek; geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları yerine AN farkındalığı ile yaşamak; esneklik ve uyum yetkinliğinizi geliştirmek; yaratıcılığınızı ortaya çıkarıp, kullanabilmek; yaşam alanlarınızda dengeyi sağlamak; değerlerinizi fark etmek ve değerler odağında anlamlı yaşayarak yaşamdan daha yüksek tatmin duygusu deneyimlemek ya da yeni meslek edinmek için koçluk eğitimi alabilirsiniz.

Koçluk eğitimi alanların önemli kısmı koçluğu, devam eden mesleklerinde ve hayatlarında, mevcut kimliklerine yönelik kullanmaktadır. Örneğin; öğretmen, mühendis, eğitmen, lider, insan kaynakları uzmanı, anne, baba, yönetici, eczacı, bankacı... Bir kısmı ise koçluğu profesyonel meslek olarak yapmaya karar vermektedir.

Cevabını aradığınız sorular için