[vc_row css=”.vc_custom_1571523217421{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][thim-heading title=”KOÇLUK VE MENTORLUK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR” size=”h3″ sub_heading=”Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada” line=”true” text_align=”text-center”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1527835739978{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Ko%C3%A7luk%20Ve%20Mentorluk%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22%3CSTRONG%3EKo%C3%A7luk%3B%3C%2FSTRONG%3E%20ki%C5%9Finin%20bug%C3%BCnden%20yar%C4%B1na%20kendisinde%20ve%20ya%C5%9Fam%C4%B1nda%2C%20istediklerini%20var%20etmesine%20hizmet%20eden%20profesyonel%20ve%20sistematik%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7tir.%20Bu%20s%C3%BCre%C3%A7te%20ko%C3%A7un%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2C%20derin%20dinleyip%2C%20s%C3%B6ylenenlerden%20hareketle%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20sorular%20sormak%20ve%20bu%20alanda%20geli%C5%9Ftirilmi%C5%9F%20teknik%20ve%20metotlar%C4%B1%20kullanmakt%C4%B1r.%3CBR%3E%3CBR%3E%20%5CnKo%C3%A7luk%2C%20zaman%20zaman%20kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%BCzere%2C%20yol%2Fy%C3%B6ntem%20g%C3%B6sterme%2C%20%C3%B6%C4%9Fretme%2C%20tavsiye%20verme%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%2C%20%20profesyonel%20ko%C3%A7lar%C4%B1n%2C%20ko%C3%A7luk%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ki%C5%9Filerin%20konular%C4%B1%2Fg%C3%BCndemleriyle%20ilgili%20herhangi%20bir%20uzmanl%C4%B1%C4%9Fa%20ihtiya%C3%A7lar%C4%B1%20yoktur.%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKo%C3%A7lu%C4%9Fu%20tan%C4%B1mlarken%20kulland%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%20en%20yayg%C4%B1n%20metaforlarla%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20anlatacak%20olursak%3B%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cn-%5CtKi%C5%9Fiye%20ayna%20tutmakt%C4%B1r.%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtKi%C5%9Finin%20kendi%20AR-GE%E2%80%99sini%20yapmas%C4%B1d%C4%B1r.%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtBill%20Gates%E2%80%99in%20tan%C4%B1m%C4%B1yla%2C%20uzun%20farlar%C4%B1%20yakarak%20ilerlemektir…%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtGidece%C4%9Fi%20yeri%20sadece%20kendisi%20bilen%2C%20arad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20cevaplar%C4%B1%20kendinde%20bulan%20ki%C5%9Fiye%20sadece%20yol%20arkada%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yapmakt%C4%B1r.%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKo%C3%A7luk%20soyut%20kavram%20olup%2C%20%E2%80%9Canlat%C4%B1lmaz%2C%20ya%C5%9Fan%C4%B1r%E2%80%9D%20diye%20bir%20mottomuz%20vard%C4%B1r.%20Siz%20de%20%3CSTRONG%3E%E2%80%9Ctan%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmesi%E2%80%9D%3C%2FSTRONG%3Ene%20gelip%2C%20deneyimleyebilirsiniz.%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cn%3CSTRONG%3EMentorluk%20ise%3B%3C%2FSTRONG%3E%20bireyin%20bilgi%20ve%20tecr%C3%BCbesi%20ile%20uzman%C4%B1%20oldu%C4%9Fu%20alanda%2C%20bilgi%20ve%20tecr%C3%BCbe%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20oda%C4%9F%C4%B1nda%20verilen%20hizmettir.%20K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCm%C3%BCzdeki%20usta-%C3%A7%C4%B1rak%20ili%C5%9Fkisi%20mentorlu%C4%9Fa%20%C3%B6rnektir.%20Mentorluk%20hizmetimizi%20de%20ko%C3%A7luk%20ara%C3%A7lar%C4%B1%20ile%20birlikte%20sunmaktay%C4%B1z.%20B%C3%B6ylece%20menti%2C%20mentorun%20bilgi%20ve%20tecr%C3%BCbe%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1ndan%20ald%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6zg%C3%BCn%20tarz%C4%B1ndan%20ge%C3%A7irip%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrerek%20i%C3%A7selle%C5%9Ftirip%20kendine%20uyarlar.%5Cn%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Profesyonel%20Ko%C3%A7%20Kimdir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Temelde%20en%20az%20128%20saatlik%20bir%20ICF%20akredite%20e%C4%9Fitim%20program%C4%B1n%C4%B1%20t%C3%BCm%20gereklilikleri%20ile%20birlikte%20tamamlam%C4%B1%C5%9F%20ve%20en%20az%20100%20saat%20ko%C3%A7luk%20deneyimi%20olan%20ve%20ilerleyen%20ki%C5%9Filerdir.%20Profesyonel%20ko%C3%A7lar%C4%B1n%20odaklar%C4%B1nda%20ya%C5%9Fam%20boyu%20ki%C5%9Fisel%20%C3%B6%C4%9Frenme%20olup%2C%20bir%20taraftan%20e%C4%9Fitimler%20ve%20ko%C3%A7luk%20almaya%2C%20di%C4%9Fer%20taraftan%20ko%C3%A7luk%20yapmaya%20devam%20ederek%20deneyimleriyle%20ustal%C4%B1k%20yolunda%20ilerlerler.%20B%C3%BCt%C3%BCn%20bunlar%C4%B1n%20%C3%B6tesinde%20ko%C3%A7luk%20duru%C5%9Funu%20ya%C5%9Famlar%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCne%20yans%C4%B1tan%20ki%C5%9Filerdir.%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKo%C3%A7luk%20mesle%C4%9Finin%20temel%20ilkelerinden%20birisi%20%3CSTRONG%3Egizlilik%3C%2FSTRONG%3E%20olup%2C%20Profesyonel%20Ko%C3%A7lar%20ko%C3%A7luk%20seanslar%C4%B1na%20ait%20t%C3%BCm%20bilgileri%20%C3%B6m%C3%BCr%20boyu%20gizli%20tutan%20ki%C5%9Filerdir.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Neden%20Ko%C3%A7luk%20Almal%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Herkesin%20profesyonel%20bir%20ko%C3%A7a%20ihtiyac%C4%B1%20vard%C4%B1r.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%3B%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cn-%5CtDikkatimizi%20kendimize%20ve%20kontrol%C3%BCm%C3%BCzde%20olan%20konulara%20%C3%A7eker%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtNe%20istemedi%C4%9Fimizden%2C%20%C5%9Fikayet%C3%A7i%20konumumuzdan%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1p%2C%20bizi%20ne%20istedi%C4%9Fimize%20odakland%C4%B1r%C4%B1r%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtOdakl%C4%B1%20ve%20derin%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceyi%20harekete%20ge%C3%A7irir%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtFarkl%C4%B1%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1ndan%20bakmay%C4%B1%20destekler%2C%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtB%C3%BCt%C3%BCnsel%20ve%20%C3%A7oklu%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20geli%C5%9Ftirir%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtKonular%C4%B1m%C4%B1za%20netlik%20ve%20h%C4%B1z%20kazand%C4%B1r%C4%B1r%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtYarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20zenginle%C5%9Ftirir%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtKi%C5%9Finin%20potansiyelini%20harekete%20ge%C3%A7irip%2C%20kararl%C4%B1l%C4%B1kla%20kullanmas%C4%B1n%C4%B1%20destekler%2C%3CBR%3E%5Cn-%5Ct%C4%B0%C5%9F%20ve%20%C3%B6zel%20ya%C5%9Fam%C4%B1n%20%C3%B6tesinde%2C%20ya%C5%9Fam%C4%B1%20b%C3%BCt%C3%BCnsel%20ya%C5%9Fama%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20kazand%C4%B1r%C4%B1r%2C%3CBR%3E%5Cn-%5Ct%C4%B0stedi%C4%9Finiz%20y%C3%B6nde%20ve%20istedi%C4%9Finiz%20kadar%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20ve%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20arac%C4%B1d%C4%B1r.%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtBeynimizin%20do%C4%9Fal%20ve%20sistematik%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20haline%20uyumlanmas%C4%B1n%C4%B1%20ve%20verimli%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1%20destekler…%3CBR%3E%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Ko%C3%A7luk%20S%C3%BCreci%20Nas%C4%B1l%20%C4%B0%C5%9Fler%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Bireysel%20ko%C3%A7luk%20hizmeti%20almay%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnen%20ki%C5%9Fi%20ile%20randevula%C5%9F%C4%B1larak%2C%20m%C3%BCmk%C3%BCnse%20y%C3%BCz%20y%C3%BCze%20%3CSTRONG%3Etan%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmesi%3C%2FSTRONG%3E%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnTan%C4%B1%C5%9Fma%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmesinin%20%C3%87er%C3%A7evesi%3A%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cn-%5CtKo%C3%A7luk%20hakk%C4%B1nda%20temel%20bilgi%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1l%C4%B1p%2C%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20deneyimlemesi%20sa%C4%9Flan%C4%B1r.%3CBR%3E%5Cn-%5CtKo%C3%A7luk%20hizmetinin%20ger%C3%A7ekte%20ne%20oldu%C4%9Fu%2C%20bireyin%20ihtiya%C3%A7%20ve%20beklentilerini%20ne%20kadar%20kar%C5%9F%C4%B1layaca%C4%9F%C4%B1%2C%20bireye%20ne%20gibi%20faydalar%20sa%C4%9Flayaca%C4%9F%C4%B1%20konular%C4%B1nda%20netle%C5%9Fmesi%20desteklenir.%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtBirey%20ile%20birlikte%20ko%C3%A7luk%20s%C3%BCrecine%20y%C3%B6nelik%20%3CSTRONG%3Egenel%20yol%20haritas%C4%B1%3C%2FSTRONG%3E%20planlan%C4%B1r.%3CBR%3E%20%5Cn-%5CtBireyin%20vizyonuna%20hizmet%20etmesi%20i%C3%A7in%2C%20ko%C3%A7luk%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri%2Fseanslar%C4%B1%2C%20%20ortalama%202%20haftada%20bir%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmek%20%C3%BCzere%2C%20en%20az%2010%20seans%20olarak%20planlan%C4%B1r.%3CBR%3E%20%5Cn-%5CtHer%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fme%20ortalama%201%2C5-2%20saat%20s%C3%BCrer.%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtS%C3%BCrecin%20ortas%C4%B1nda%20ve%20sonunda%2C%20ki%C5%9Fiyle%20birlikte%20%3CSTRONG%3Egenel%20yol%20haritas%C4%B1%3C%2FSTRONG%3E%20g%C3%B6zden%20ge%C3%A7irilip%2C%20g%C3%BCncellenir.%3CBR%3E%3CBR%3E%20%5CnKo%C3%A7luk%20s%C3%BCrecini%20tamamlayan%20ki%C5%9Fi%2C%20genel%20olarak%20ko%C3%A7luk%20s%C3%BCre%C3%A7lerine%20adapte%20olmu%C5%9F%2C%20ko%C3%A7lu%C4%9Fun%20sistematik%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce%20yap%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20ve%20temel%20ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20kullanmaya%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9F%2C%20ya%C5%9Fam%C4%B1nda%20bu%20s%C3%BCrecin%20yans%C4%B1malar%C4%B1n%C4%B1%20deneyimlemi%C5%9F%20ve%20deneyimlemeye%20devam%20ediyor%20olur.%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKo%C3%A7luk%20hakk%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalara%20g%C3%B6re%2C%20ilk%20kez%20ko%C3%A7luk%20alanlar%C4%B1n%20%2590%E2%80%99%C4%B1ndan%20fazlas%C4%B1%20ko%C3%A7lu%C4%9Fa%20devam%20etme%20karar%C4%B1%20al%C4%B1rlar.%20Ya%C5%9Fam%20devam%20etti%C4%9Fi%20s%C3%BCrece%2C%20herkesin%2C%20her%20zaman%20bir%20ko%C3%A7a%20ihtiyac%C4%B1%20vard%C4%B1r.%20Nitekim%20biz%20profesyonel%20ko%C3%A7lar%20da%20ko%C3%A7luk%20hizmeti%20al%C4%B1r%C4%B1z.%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnTan%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmesinde%2C%20ki%C5%9Finin%20ki%C5%9Fisel%20geli%C5%9Fim%20alan%C4%B1nda%20nelere%20ihtiyac%C4%B1%20oldu%C4%9Fu%20netle%C5%9Fti%C4%9Finde%2C%20bazen%20de%20ko%C3%A7luk%20ve%2Fveya%20bilgi%20ve%20deneyim%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20ihtiyac%C4%B1-tercihi%20oldu%C4%9Fu%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kabilir.%20Bu%20durumda%20genel%20yol%20haritas%C4%B1%20ko%C3%A7lukla%20birlikte%20di%C4%9Fer%20alanlar%C4%B1%20da%20kapsayan%20%C5%9Fekilde%20planlan%C4%B1r.%20%5Cn%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Grup%20Ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Bireysel%20ko%C3%A7luk%20hizmeti%2C%20bireyin%20sadece%20kendisi%20ile%20bulu%C5%9Ftu%C4%9Fu%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7tir.%20Grup%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20hizmeti%20ise%3B%20en%20fazla%205%20ki%C5%9Fiden%20olu%C5%9Fmu%C5%9F%20bir%20grubun%2C%20belirledikleri%20ortak%20konu%20etraf%C4%B1nda%2C%20ortalama%202%2C5%20saat%20s%C3%BCren%20oturumlar%20halinde%2C%20konunun%20kapsam%C4%B1na%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20de%C4%9Fi%C5%9Fmekle%20birlikte%20ortalama%204-6%20oturumda%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20hizmettir.%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnBu%20hizmette%20birey%2C%20ko%C3%A7lu%C4%9Fun%20genel%20faydalar%C4%B1na%20ilave%20olarak%20grubun%20zenginli%C4%9Finden%20faydalan%C4%B1r%20ve%20bireysel%20ko%C3%A7lu%C4%9Fa%20mukayese%20ile%20maliyeti%20daha%20ekonomiktir.%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnBu%20hizmeti%20daha%20ziyade%20kurumlar%C4%B1n%2C%20vizyon%20ve%20misyonun%2C%20de%C4%9Ferlerin%20ya%20da%20performans%20kriterlerinin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20i%C3%A7selle%C5%9Ftirilmesine%2C%20ayn%C4%B1%20dilin%20konu%C5%9Fulmas%C4%B1%20ve%20konu%20etraf%C4%B1nda%20uyumlanma%20s%C3%BCrecine%20y%C3%B6nelik%20tercih%20ettikleri%20deneyimlenmektedir.%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cn%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Tak%C4%B1m%20Ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Bir%20kurumda%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%20birden%20fazla%20tak%C4%B1m%C4%B1n%20%C3%BCyesidir.%20Tak%C4%B1m%2C%20bireylerden%20olu%C5%9Fur%20ve%20tak%C4%B1m%C4%B1n%20performans%C4%B1%20%20bireylerin%20birlikte%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20performanslar%C4%B1ndan%20olu%C5%9Fur.%20Erickson%20Ko%C3%A7luk%20Ekol%C3%BCm%C3%BCze%20g%C3%B6re%2C%20ger%C3%A7ek%20tak%C4%B1m%2C%20%20r%C3%BCzgar%C4%B1%20arkas%C4%B1na%20alabilen%2C%20ki%C5%9Fi%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%A7ok%20%C3%BCzerinde%20performans%20g%C3%B6sterendir.%20Bu%20niteliklerin%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndakiler%20ise%20bize%20g%C3%B6re%20ger%C3%A7ek%20tak%C4%B1m%20olmaktan%20uzak%2C%20sadece%20bir%20araya%20gelmi%C5%9F%20insanlardan%20olu%C5%9Fan%20gruplard%C4%B1r.%20Buradan%20hareketle%2C%20birey%20kadar%20tak%C4%B1mlar%C4%B1n%20performans%C4%B1n%C4%B1%20y%C3%BCkseltmek%20kurumlar%20i%C3%A7in%20acil%20ve%20%C3%B6nemlidir.%20Tak%C4%B1m%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20hizmetimiz%2C%20ayn%C4%B1%20amaca%20hizmet%20etmek%20%C3%BCzere%20bir%20araya%20gelmi%C5%9F%20tak%C4%B1mlar%C4%B1n%20ger%C3%A7ek%20tak%C4%B1m%20h%C3%BCviyetine%20ula%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1%20ve%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20y%C3%BCksek%20performans%20g%C3%B6stermelerini%20sa%C4%9Flar.%20%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKurum%20i%C3%A7inde%20ya%20da%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20bir%20projeyi%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirmek%20amac%C4%B1yla%20bir%20araya%20gelmi%C5%9F%20proje%20gruplar%C4%B1na%20da%20tak%C4%B1m%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20hizmeti%20sunulur.%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnFaydalar%C4%B1%3A%3CBR%3E%3CBr%3E%5Cn-%5CtAmaca%20ve%20b%C3%BCy%C3%BCk%20vizyona%20odaklanmak%2C%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtDe%C4%9Ferlerin%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20kullan%C4%B1m%C4%B1%2C%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtYarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20ve%20kullan%C4%B1m%C4%B1%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtS%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20y%C3%BCksek%20motivasyon%2C%20%3CBR%3E%5Cn-%5CtOrtak%20dilin%20geli%C5%9Ftirilmesi%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtUzla%C5%9Fma%20k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20geli%C5%9Fimi%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtB%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20B%C4%B0Z%20zekas%C4%B1na%20ge%C3%A7i%C5%9F%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtBireyde%20ve%20tak%C4%B1mda%20verimlilik%2C%3CBR%3E%5Cn-%5CtTak%C4%B1m%20k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC%20yaratmak%20ve%20kurumsal%20k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC%20beslemek…%3CBR%3E%5Cn%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527835393936{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][thim-heading title=”KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR” size=”h3″ sub_heading=”Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada” line=”true” text_align=”text-center”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1527835739978{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22%C3%96nemi%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22%C5%9Eirketlerin%20kurulu%C5%9F%20amac%C4%B1n%C4%B1%20yerine%20getirecek%20olan%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%20olup%2C%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20bilgi%2C%20yetkinlik%20ve%20beceri%20d%C3%BCzeyleri%2C%20kurumun%20geli%C5%9Fimini%20ve%20gelece%C4%9Fini%20belirler.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5CnAyr%C4%B1ca%2C%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20ve%20h%C4%B1z%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1nda%2C%20bilgi%20ve%20deneyimin%20%C3%B6mr%C3%BC%20k%C4%B1salmaya%20devam%20etmektedir.%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20bilgi%20ve%20deneyimlerini%20g%C3%BCncellemelerinin%2C%20otodidaktik%20olmalar%C4%B1n%C4%B1n%20ve%20organizasyonlar%C4%B1n%20%C3%B6%C4%9Frenen%20organizasyonlara%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fmesinin%20%C3%B6nemi%20her%20ge%C3%A7en%20g%C3%BCn%20artmaktad%C4%B1r.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5CnTemel%20olarak%20bu%20sebeplerle%2C%20kurumsal%20geli%C5%9Fim%20programlar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6nemi%20artarak%20devam%20etmektedir.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Nelerden%20Olu%C5%9Fur%3F%20%22%2C%22panel_body%22%3A%22Programlar%C4%B1m%C4%B1z%2C%20kurumun%20%C3%B6zg%C3%BCn%20ihtiya%C3%A7lar%C4%B1%20ve%20konuya%20ay%C4%B1rabilecekleri%20kaynaklara%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20de%C4%9Fi%C5%9Fen%20yo%C4%9Funlukta%20ve%20i%C3%A7erikte%20olabilmektedir.%20%C3%96rnekleyecek%20olursak%3B%20ileti%C5%9Fim%2C%20stres%20ve%20duygu%20y%C3%B6netimi%2C%20zaman%20y%C3%B6netimi%2C%20y%C3%B6neticilik%2C%20tak%C4%B1m%20ve%20performans%20y%C3%B6netimi%2C%20liderlik%20gibi%20i%C3%A7eriklerden%20olu%C5%9Fan%20programlar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20yan%C4%B1%20s%C4%B1ra%2C%20bireysel%20ko%C3%A7luk%2C%20grup%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%2C%20tak%C4%B1m%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%2C%20ilham%20veren%20konu%C5%9Fmalar%2C%20kitap%20payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1%2C%20%C3%B6zel%20g%C3%BCn%20etkinlikleri%2C%20vb.%20hizmetler%20paket%20halinde%20sunulmaktad%C4%B1r.%20Kurumsal%20geli%C5%9Fim%20programlar%C4%B1na%20ihtiyac%C4%B1n%C4%B1z%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorsan%C4%B1z%20bizimle%20ileti%C5%9Fime%20ge%C3%A7ebilirsiniz.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Y%C3%B6ntemlerimiz%20Nelerdir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22%3Cstrong%3E%E2%80%9CHi%C3%A7%20kimseye%20bir%20%C5%9Fey%20%C3%B6%C4%9Fretemezsiniz%2C%20yapabilece%C4%9Finiz%20tek%20%C5%9Fey%20i%C3%A7lerindeki%20%C3%B6%C4%9Frenme%20iste%C4%9Fini%20ke%C5%9Ffetmelerine%20yard%C4%B1m%20etmektir.%E2%80%9D%20Galileo%20Galilei%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3CbR%3E%3Cbr%3E%5CnGalilei%E2%80%99nin%20bu%20s%C3%B6z%C3%BCnden%20hareket%20eder%2C%20ko%C3%A7luk%20oda%C4%9F%C4%B1nda%20tasar%C4%B1m%20ve%20uygulama%20ile%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lar%C4%B1n%20i%C3%A7indeki%20%C3%B6%C4%9Frenme%20iste%C4%9Fini%20harekete%20ge%C3%A7irip%2C%20besleriz.%5Cn%3CbR%3E%3Cbr%3E%5CnProgramlar%C4%B1m%C4%B1z%20e%C4%9Fitmen%20kimli%C4%9Fine%20sahip%20profesyonel%20ko%C3%A7lar%20taraf%C4%B1ndan%20tasarlan%C4%B1p%2C%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1%20odakl%C4%B1%2C%20interaktif%2C%20%C3%A7oklu%20zeka%20sistemleri%20dikkate%20al%C4%B1narak%2C%20ko%C3%A7luk%20ara%C3%A7%20ve%20teknikleri%20kullan%C4%B1larak%20sunulur.%20Programlar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1%20deneyimlenmektedir.%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Kimler%20Faydalanabilir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Kurumsalla%C5%9Fma%3B%20bir%20kurumun%2C%20i%C5%9Fletmenin%2C%20markan%C4%B1n%20%C5%9Fah%C4%B1slardan%20%C3%B6zg%C3%BCrle%C5%9Ferek%20faaliyetlerini%20s%C3%BCrd%C3%BCrebilmesi%20ve%20geli%C5%9Fimine%20devam%20etmesi%20olarak%20tan%C4%B1mlan%C4%B1r%20ve%20uzun%20soluklu%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7tir.%20%C3%96te%20yandan%2C%20her%20ticari%20h%C3%BCviyet%2C%20ya%C5%9Fayan%20organizma%20olarak%20farkl%C4%B1%20d%C3%BCzleme%20ve%20dinamiklere%20sahiptir.%20Onu%20kurup%2C%20bug%C3%BCnlere%20getiren%20ve%20devam%20ettirenlerin%20se%C3%A7imleri%20ve%20kararlar%C4%B1%20dahilinde%20b%C3%BCy%C3%BCr%20ve%20geli%C5%9Fir.%20Bu%20nedenle%20y%C3%B6netim%20hangi%20y%C3%B6nlerde%2C%20ne%20kadar%20haz%C4%B1rsa%2C%20%C5%9Firket%20ya%20da%20i%C5%9Fletme%20o%20y%C3%B6nde%20ve%20o%20kadar%20kurumsalla%C5%9Fma%20yolculu%C4%9Funa%20%C3%A7%C4%B1kar%20ve%20ilerler.%20Piyasadaki%20klasik%20kurumsalla%C5%9Fma%20%C3%A7er%C3%A7evelerine%20girmek%20yerine%2C%20kurumsalla%C5%9Fma%20s%C3%BCrecini%20bu%20%C5%9Fekilde%20%C3%B6zg%C3%BCn%20olarak%20var%20etmek%20sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1d%C4%B1r.%20Bu%20vizyona%20sahip%20Aile%20%C5%9Eirketleri%2C%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20ve%20Orta%20B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCkteki%20%C4%B0%C5%9Fletmeler%20(KOB%C4%B0)%2C%20%C5%9Eah%C4%B1s%20%C4%B0%C5%9Fletmeleri%2C%20sekt%C3%B6r%C3%BCnden%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20say%C4%B1s%C4%B1ndan%20ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z%20olarak%2C%20oda%C4%9F%C4%B1nda%20geli%C5%9Fim%20olan%20t%C3%BCm%20%C5%9Firketler%20ve%20i%C5%9Fletmeler%20programlar%C4%B1m%C4%B1zdan%20faydalanabilir.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Faydalar%C4%B1%20Nelerdir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Bize%20g%C3%B6re%3B%20ancak%20kendisini%2C%20duygular%C4%B1n%C4%B1%2C%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerini%20y%C3%B6netebilen%20birey%2C%20i%C5%9Fini%20de%20y%C3%B6netebilir.%20Buradan%20hareketle%20programlar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20temel%20faydas%C4%B1%20bireyin%20kendini%20y%C3%B6netme%2C%20sonra%20da%20i%C5%9Fini%20y%C3%B6netme%20becerilerini%20geli%C5%9Ftirmesidir.%20Uygulanacak%20program%20detay%C4%B1na%20g%C3%B6re%20de%C4%9Fi%C5%9Fmekle%20birlikte%3B%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1daki%20faydalar%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BClmektedir%3B%5Cn%3CbR%3E%3Cbr%3E%5Cn*%20Oda%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20kendine%20y%C3%B6neltme%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20becerisi%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20%C5%9Eikayet%C3%A7i%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20pozitif%20ve%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20odakl%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20becerisine%20ge%C3%A7mek%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20Farkl%C4%B1%2C%20%C3%A7oklu%20ve%20b%C3%BCt%C3%BCnsel%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1ndan%20bakabilme%20becerisi%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20%C4%B0leti%C5%9Fim%20becerisinde%20geli%C5%9Fim%2C%5Cn%3CbR%3E%20*%20Stres%20ve%20zaman%20y%C3%B6netiminde%20geli%C5%9Fim%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20%C4%B0%C3%A7sel%20motivasyon%20s%C3%BCrecinde%20iyile%C5%9Fme%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20Yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20becerisinde%20geli%C5%9Fim%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20BEN%20oda%C4%9F%C4%B1ndan%20B%C4%B0Z%20oda%C4%9F%C4%B1na%20ge%C3%A7mek%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20Birey%20ve%20tak%C4%B1m%20performans%C4%B1nda%20geli%C5%9Fim%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20Otodidaktik%20bireyler%20ve%20%C3%B6%C4%9Frenen%20organizasyon%20olma%20yolunda%20ilerleme%2C%5Cn%3Cbr%3E%20*%20Bireysel%20ve%20kurumsal%20verimlilik%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1%2C%5Cn%3Cbr%3E%3CbR%3ESa%C4%9Flanan%20b%C3%BCt%C3%BCn%20bu%20faydalar%2C%20nihayetinde%20%C5%9Firketin%2C%20i%C5%9Fletmenin%20ticari%20sonu%C3%A7lar%C4%B1na%20pozitif%20olarak%20yans%C4%B1r.%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527835393936{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][thim-heading title=”YURT DIŞI EĞİTİM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR” size=”h3″ sub_heading=”Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada” line=”true” text_align=”text-center”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1527835739978{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Kapsam%C4%B1%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Frenmek%20ve%20geli%C5%9Ftirmek%2C%20farkl%C4%B1%20k%C3%BClt%C3%BCrler%20tan%C4%B1mak%2C%20yeni%20ya%C5%9Fam%20deneyimleri%20elde%20etmek%2C%20vizyonunuzu%20geni%C5%9Fletmek%20ve%20daha%20pek%20%C3%A7ok%20fayda%20sa%C4%9Flamak%20amac%C4%B1yla%20dil%20okullar%C4%B1na%20ve%20yaz%20okullar%C4%B1na%20gidebilirsiniz.%20Ayr%C4%B1ca%2C%20e%C4%9Fitiminize%20ve%20akademik%20kariyerinize%20yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20devam%20etmek%20niyetiyle%20lisans%2C%20y%C3%BCksek%20lisans%2C%20doktora%2C%20sertifika%2C%20staj%2C%20%C3%B6%C4%9Frenci%20de%C4%9Fi%C5%9Fimi%20vb.%20programlara%20ba%C5%9Fvurabilirsiniz.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22%C3%96nemi%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCz%20d%C3%BCnyas%C4%B1nda%20e%C4%9Fitimin%2C%20uluslararas%C4%B1%20tecr%C3%BCbeye%20sahip%20olman%C4%B1n%2C%20yabanc%C4%B1%20dil%20hatta%20diller%20bilmenin%20%C3%B6nemi%20her%20ge%C3%A7en%20g%C3%BCn%20artmaktad%C4%B1r.%20Dil%20becerilerinin%20sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1%20ve%20kal%C4%B1c%C4%B1%20olarak%20geli%C5%9Ftirilmesinin%20yolu%2C%20dilin%20konu%C5%9Fuldu%C4%9Fu%2C%20k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCn%20ya%C5%9Fand%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%BClkede%20ya%C5%9Famaktan%2C%20%C3%B6%C4%9Frenmekten%2C%20k%C4%B1saca%20deneyimlemekten%20ge%C3%A7mektedir.%5Cn%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnYurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20almak%2C%20d%C3%BCnya%20vatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20giden%20yolda%20%C3%B6%C4%9Frencilerin%2C%20yabanc%C4%B1%20dillerini%20geli%C5%9Ftirmelerinde%2C%20farkl%C4%B1%20ve%20b%C3%BCt%C3%BCnsel%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1%20kazanmalar%C4%B1nda%2C%20k%C3%BCresel%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20par%C3%A7as%C4%B1%20olarak%20sosyal%20a%C4%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20ve%20vizyonlar%C4%B1n%C4%B1%20geli%C5%9Ftirmelerinde%20ve%20daha%20pek%20%C3%A7ok%20fayday%C4%B1%20sa%C4%9Flamalar%C4%B1nda%20etkili%20olmaktad%C4%B1r.%5Cn%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnYurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20almak%20ve%20ba%C5%9Far%C4%B1yla%20tamamlamak%2C%20kendiniz%2C%20e%C4%9Fitiminiz%2C%20kariyeriniz%20ve%20as%C4%B1l%20olarak%20gelece%C4%9Finiz%20i%C3%A7in%20de%C4%9Ferli%20bir%20geli%C5%9Fim%20arac%C4%B1%20ve%20yat%C4%B1r%C4%B1md%C4%B1r.%20Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20alm%C4%B1%C5%9F%20ki%C5%9Filer%20olarak%20size%20diyebilece%C4%9Fimiz%20%C5%9Fey%3B%20do%C4%9Fru%20yoldas%C4%B1n%C4%B1z!%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Bu%20Alanda%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Nedir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20almak%20isteyen%20ki%C5%9Fileri%20%C3%B6ng%C3%B6rd%C3%BCkleri%20talep%20ve%20tercihlerinin%20%C3%B6tesine%20ta%C5%9F%C4%B1yarak%2C%20e%C4%9Fitim%20se%C3%A7eneklerinin%20sunuldu%C4%9Fu%2C%20ihtiya%C3%A7lar%C4%B1n%20fark%C4%B1ndal%C4%B1kla%20belirlendi%C4%9Fi%2C%20s%C3%BCrecin%20profesyonellikle%20y%C3%B6netildi%C4%9Fi%20bir%20hizmettir.%5Cn%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnKar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1kl%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeler%20sonucunda%2C%20%C3%B6%C4%9Frencinin%20ko%C5%9Fullar%C4%B1%2C%20imkanlar%C4%B1%2C%20tercihleri%20esas%20al%C4%B1narak%2C%20%C3%B6%C4%9Frenciyi%20tan%C4%B1yarak%20onun%20%C3%B6zelinde%20ideal%20ve%20zengin%20se%C3%A7eneklerin%20sunulmas%C4%B1%20ve%20b%C3%B6ylece%20kendisi%20i%C3%A7in%20en%20do%C4%9Fru%20tercihi%20yapmas%C4%B1n%C4%B1n%20sa%C4%9Flanmas%C4%B1d%C4%B1r.%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Neden%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Almal%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20almak%2C%20ya%C5%9Fam%C4%B1n%C4%B1zdaki%20%C3%B6nemli%20kararlardan%20ve%20s%C3%BCre%C3%A7lerden%20biridir.%20B%C3%B6yle%20%C3%B6nemli%20bir%20konuda%20profesyonel%20dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20almak%20bir%20ihtiya%C3%A7t%C4%B1r.%5Cn%3CBR%3E%3CBR%3E%5CnBilgi%20ve%20deneyimlerimizden%20hareketle%2C%20size%20%C3%B6zel%20sunulan%20zengin%20se%C3%A7eneklerden%20yararlanmak%2C%20okullar%C4%B1n%20temsilcilerine%20uygulad%C4%B1klar%C4%B1%20indirimli%20fiyatlardan%20faydalanmak%20ve%20s%C3%BCrecin%20sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1%20%C5%9Fekilde%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClmesini%20sa%C4%9Flamak%20i%C3%A7in%20dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20hizmeti%20alman%C4%B1z%C4%B1%20%C3%B6neriyoruz.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Nas%C4%B1l%20Bir%20Yol%20%C4%B0zleriz%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22%3CSTRONG%3E1.%20%C3%96n%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fme%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3CBR%3E%3CBR%3E%5Cna)%20Sizden%20alaca%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%20bilgileriniz%3B%20e%C4%9Fitim%20durumunuz%2C%20yabanc%C4%B1%20dil%20seviyeniz%2C%20hangi%20%C3%BClkede%2C%20hangi%20e%C4%9Fitimi%20almak%20istedi%C4%9Finiz%20vb.%20temel%20bilgiler%20dahilinde%2C%20ihtiya%C3%A7%20ve%20talebiniz%20netle%C5%9Ftirilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Vize%20alabilme%20potansiyeliniz%20de%C4%9Ferlendirilir%20ve%20vize%20s%C3%BCreciyle%20ilgili%20bilgilendirilirsiniz.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Tercihlerinize%20g%C3%B6re%2C%20e%C4%9Fitim%20s%C3%BCresi%2C%20yo%C4%9Funlu%C4%9Fu%20ve%20temel%20harcamalar%20(cep%20har%C3%A7l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2C%20konaklama%2C%20ula%C5%9F%C4%B1m%2C%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20sigortas%C4%B1%2C%20vize%20%C3%BCcreti%2C%20vb.)%20g%C3%B6z%20%C3%B6n%C3%BCnde%20bulundurularak%20yakla%C5%9F%C4%B1k%20b%C3%BCt%C3%A7eniz%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCr.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E2.%20Karar%20A%C5%9Famas%C4%B1%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20B%C3%BCt%C3%A7eniz%20ve%20tercihleriniz%20dahilinde%20%C5%9Fehir%2C%20okul%2C%20program%2C%20konaklama%20vb.%20se%C3%A7enekler%20%C3%BCzerinde%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1larak%20teklifimiz%20sunulur.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Okullara%20dair%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20bilgi%20ve%20dok%C3%BCman%20sizinle%20payla%C5%9F%C4%B1l%C4%B1r.%20%C3%9Clke%20ve%20%C5%9Fehir%20hakk%C4%B1nda%20bilgilendirilirsiniz.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E3.%20%C3%96n%20Kay%C4%B1t%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20Okul%20ba%C5%9Fvuru%20formlar%C4%B1%20doldurulur%20ve%20okul%20tercihine%20g%C3%B6re%20ilgili%20depozito%20bedeli%20%C3%B6denir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Vize%20i%C3%A7in%20gerekli%20belgeler%20talep%20edilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Okula%20%C3%B6n%20kay%C4%B1t%20i%C5%9Flemi%20yap%C4%B1larak%2C%20akseptans%C4%B1n%C4%B1z%20talep%20edilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnd)%20U%C3%A7ak%20biletinizin%20%C3%B6n%20rezervasyonlar%C4%B1n%C4%B1%20yapt%C4%B1rman%C4%B1z%20istenir.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E4.%20Vize%20Ba%C5%9Fvurusu%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20Akseptans%C4%B1n%C4%B1z%20ve%20fatura%20detaylar%C4%B1n%C4%B1z%20gelir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Vize%20i%C3%A7in%20gerekli%20belgeler%20sizden%20tam%20olarak%20-eksiksiz-%20teslim%20al%C4%B1n%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Vize%20formu%20taraf%C4%B1m%C4%B1zdan%20doldurulur.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnd)%20Vize%20m%C3%BCracaat%C4%B1%2C%20gidilecek%20%C3%BClkenin%20prosed%C3%BCrlerine%20uygun%20-kargo%20ile%20veya%20%C5%9Fahsen-%20olarak%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E5.%20Vize%20Alma%20ve%20Kay%C4%B1t%20Kesinle%C5%9Ftirme%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20Konsolosluk%20prosed%C3%BCrleri%20konusunda%20size%20destek%20verilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Vizenizin%20kabul%20edilmesi%20halinde%2C%20pasaportunuz%20vizeli%20olarak%20ula%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Vize%20sonras%C4%B1nda%20konaklama%20rezervasyonunuz%20kesinle%C5%9Ftirilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnd)%20Okul%20%C3%BCcreti%20(fatura%20bedeli)%2C%20depozito%20bedeliniz%20mahsup%20edilerek%20okula%20havale%20edilir%2C%20i%C5%9Flem%20belgesi%20al%C4%B1n%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E6.%20Ula%C5%9F%C4%B1m%20ve%20Konaklama%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20U%C3%A7ak%20biletiniz%20taraf%C4%B1n%C4%B1zdan%20kesinle%C5%9Ftirilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20Talebiniz%20halinde%2C%20havaalan%C4%B1ndan%20konaklayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20yere%20transfer%20hizmeti%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Konaklama%20detaylar%C4%B1n%C4%B1z%2C%20havaalan%C4%B1%20transfer%20konfirmasyonu%20belgeleri%20size%20teslim%20edilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnd)%20Gidece%C4%9Finiz%20%C3%BClke%20pasaport%20kontrol%C3%BCnde%20size%20teslim%20etti%C4%9Fimiz%20evraklar%C4%B1%20da%20g%C3%B6sterebilmelisiniz.%5Cn%3Cbr%3E%5Cne)%20Aile%20yan%C4%B1nda%20konaklayacaksan%C4%B1z%20aileye%2C%20%C3%B6ncesinden%20telefon%20ederek%20var%C4%B1%C5%9F%20saatiniz%20hakk%C4%B1nda%20bilgi%20vermelisiniz.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%3Cstrong%3E7.%20E%C4%9Fitim%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20Program%C4%B1n%C4%B1za%20g%C3%B6re%20seviye%20tespit%20s%C4%B1nav(lar)%C4%B1%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20E%C4%9Fitim%20program%C4%B1n%C4%B1z%20hakk%C4%B1nda%20bilgi%20verilir.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20Seviyenize%20uygun%20s%C4%B1n%C4%B1fa%20yerle%C5%9Ftirilerek%20e%C4%9Fitime%20ba%C5%9Flars%C4%B1n%C4%B1z.%20%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%5Cn%3Cstrong%3E8.%20Diyalo%C4%9Fun%20Devam%C4%B1%3C%2Fstrong%3E%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cna)%20Sizinle%20ve%20ailenizle%20irtibatta%20kal%C4%B1r%C4%B1z.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnb)%20E%C4%9Fitim%20ve%20konaklama%20ile%20ilgili%20bir%20sorun%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20ve%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCme%20ula%C5%9Ft%C4%B1ramad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20takdirde%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olmaya%20devam%20ederiz.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnc)%20E%C4%9Fitim%20s%C3%BCresince%20farkl%C4%B1%20beklenti%20ve%20ihtiya%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1za%20se%C3%A7enekler%20%C3%BCretmeye%20devam%20ederiz.%5Cn%3Cbr%3E%5Cnd)%20Dilerseniz%20e%C4%9Fitiminizi%20uzatabilirsiniz.%20Bu%20konuda%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur%2C%20gerekli%20organizasyonu%20sa%C4%9Flar%C4%B1z.%5Cn%3Cbr%3E%5Cne)%20E%C4%9Fitiminizi%20tamamlay%C4%B1p%2C%20d%C3%B6nd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BCzde%20bilgi%20ve%20tecr%C3%BCbelerinizi%C2%A0bizimle%20payla%C5%9Fman%C4%B1zdan%20ve%20ba%C4%9Flant%C4%B1da%20kalmaktan%20memnuniyet%20duyar%C4%B1z.%5Cn%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Neden%20Bizi%20Tercih%20Etmelisiniz%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Hizmetlerimizi%20bilgi%2C%20deneyim%2C%20g%C3%BCven%20ve%20vizyon%20esas%C4%B1na%20dayand%C4%B1r%C4%B1r%C4%B1z.%20Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20e%C4%9Fitim%20almak%20isteyen%20%C3%B6%C4%9Frencilere%20ihtiya%C3%A7%20duyduklar%C4%B1%20g%C3%BCncel%20bilgileri%20sunar%2C%20deneyimlerimizi%20aktar%C4%B1r%2C%20sizlerle%20g%C3%BCven%20esas%C4%B1na%20dayal%C4%B1%20kal%C4%B1c%C4%B1%20ba%C4%9Flar%20kurar%20ve%20vizyonunuzu%20zenginle%C5%9Ftirmenize%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20oluruz.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn%5CnAyr%C4%B1ca%20%C3%B6%C4%9Frencilerin%20ve%20ailelerinin%20bu%20s%C3%BCrece%20haz%C4%B1rlanmalar%C4%B1na%2C%20s%C3%BCreci%20y%C3%B6netmelerine%20ve%20tamamlamalar%C4%B1na%20profesyonel%20ko%C3%A7luk%20ve%20mentorluk%20hizmeti%20de%20sunar%C4%B1z.%20B%C3%B6ylece%20yabanc%C4%B1%20k%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20program%20ile%20uyumlanma%2C%20de%C4%9Fi%C5%9Fimi%20y%C3%B6netme%2C%20ileti%C5%9Fim%2C%20fark%C4%B1ndal%C4%B1k%2C%20hedef%20odakl%C4%B1l%C4%B1k%2C%20kararl%C4%B1l%C4%B1kla%20vizyona%20ilerleme%20gibi%20alanlarda%20kolayl%C4%B1kla%20ve%20h%C4%B1zla%20ba%C5%9Far%C4%B1ya%20ula%C5%9Fman%C4%B1z%20desteklenmi%C5%9F%20olur.%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527835393936{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][thim-heading title=”ERICKSON KOÇLUK OKULU VE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR” size=”h3″ sub_heading=”Geleceğinizi şekillendirecek soruların kısa ve bilgi dolu cevapları burada” line=”true” text_align=”text-center”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1527835739978{padding-top: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22Er%C4%B1ckson%20Coach%C4%B1ng%20Internat%C4%B1onal%20Kimdir%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22Er%C4%B1ckson%20Coaching%20International%2C%20Kanada%E2%80%99da%20kurulmu%C5%9F%2C%201980%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20beri%20faaliyette%20olan%20Uluslararas%C4%B1%20akredite%20bir%20ko%C3%A7luk%20okuludur.%20D%C3%BCnyan%C4%B1n%2040%E2%80%99a%20yak%C4%B1n%20%C3%BClkesinde%20ko%C3%A7luk%20ve%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20destekleyici%20e%C4%9Fitimler%20sunmaktad%C4%B1r.%20T%C3%BCrkiye%20temsilcisi%20ve%20organizat%C3%B6r%C3%BC%20Denge%20Merkezi%E2%80%99dir.%3Cbr%3E%20%3Cbr%3E%5CnKurucusu%20Klinik%20Psikolog%20ve%20NLP%20Uzman%C4%B1%20Dr.%20Marilyn%20Atkinson%20olup%2C%20ismini%20ve%20felsefesini%2C%20ayn%C4%B1%20zamanda%20%C3%B6%C4%9Fretmeni%20olan%2C%20%C3%BCnl%C3%BC%20psikiyatrist%20Dr.%20Milton%20Erickson%E2%80%99a%20dayand%C4%B1rm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Fark%C4%B1%20ve%20%C3%96ne%20%C3%87%C4%B1kan%20%C3%96zellikleri%20Nelerdir%3F%20%22%2C%22panel_body%22%3A%22-%5CtErickson%20Ko%C3%A7luk%20Okulunun%20temel%20felsefesi%2C%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1daki%205%20prensibe%20dayanmaktad%C4%B1r.%20%3CbR%3E%5Cno%5CtHer%20insan%20tam%20ve%20b%C3%BCt%C3%BCnd%C3%BCr.%3Cbr%3E%5Cno%5CtHer%20insan%20ihtiya%C3%A7%20duydu%C4%9Fu%20t%C3%BCm%20kaynaklara%20sahiptir.%3Cbr%3E%5Cno%5CtHerkes%2C%20o%20an%20i%C3%A7in%20yapabilece%C4%9Fi%20en%20iyi%20se%C3%A7imi%20yapar.%3Cbr%3E%5Cno%5CtHer%20davran%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%20alt%C4%B1nda%20pozitif%20bir%20niyet%20vard%C4%B1r.%3Cbr%3E%5Cno%5CtDe%C4%9Fi%C5%9Fim%20ka%C3%A7%C4%B1n%C4%B1lmazd%C4%B1r.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtBeyin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20sistemlerini%20ele%20alarak%2C%20ki%C5%9Finin%20kendisini%2C%20insan%C4%B1%2C%20davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1%20ve%20ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20sonu%C3%A7lar%C4%B1%20anlamland%C4%B1rma%20s%C3%BCrecini%20bilimsel%20olarak%20destekler.%20Pozitif%20alg%C4%B1lama%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20yetkinli%C4%9Fini%20destekleyerek%2C%20insan%C4%B1n%20potansiyelini%20do%C4%9Fall%C4%B1kla%20harekete%20ge%C3%A7irir.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtNLP%20(Neuro%20Linguistic%20Programming)%20yakla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1ndan%20faydalan%C4%B1r.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtB%C3%BCt%C3%BCnsel%20yakla%C5%9F%C4%B1ma%20sahip%20olup%2C%20insana%20ve%20insan%C4%B1n%20t%C3%BCm%20ya%C5%9Fam%20alanlar%C4%B1na%20b%C3%BCt%C3%BCn%20olarak%20bakar%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1r.%20%3Cbr%3E%5Cn-%5CtSistematik%20bir%20yap%C4%B1ya%20sahip%20olup%2C%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20ve%20sonu%C3%A7lara%20kolayl%C4%B1kla%20hizmet%20eder.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtDe%C4%9Fer%20odakl%C4%B1%20olup%2C%20insan%C4%B1n%20de%C4%9Ferlerini%20fark%C4%B1ndal%C4%B1kla%20ya%C5%9Fam%C4%B1na%20yans%C4%B1tmas%C4%B1na%20hizmet%20eder.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtB%C3%BCnyesinde%20ko%C3%A7luk%20sertifika%20program%C4%B1%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%2C%20insan%20geli%C5%9Fimini%20destekleyen%20e%C4%9Fitimler%20ve%20hizmetler%20sunmaktad%C4%B1r.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtE%C4%9Fitim%20materyalleri%20ve%20g%C3%B6rselleri%2C%20%C3%B6%C4%9Frenmeyi%20kolayl%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1ran%20zenginliktedir.%3Cbr%3E%5Cn-%5Ct40%E2%80%99a%20yak%C4%B1n%20%C3%BClkede%20e%C4%9Fitim%20veren%2C%20D%C3%BCnya%E2%80%99daki%20en%20yayg%C4%B1n%20ko%C3%A7luk%20e%C4%9Fitim%20kurumudur.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20Erickson%20Profesyonel%20Ko%C3%A7luk%20sertifikas%C4%B1na%20sahip%20bir%20ki%C5%9Fi%20her%20%C3%BClkede%20ko%C3%A7luk%20hizmeti%20verebilir.%3CbR%3E%5Cn-%5CtErickson%20Ko%C3%A7luk%20Okulu%20ve%20ko%C3%A7lar%C4%B1%2C%202012%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20WORLD%20GAME%20ismiyle%2C%20d%C3%BCnya%20bilin%C3%A7%20d%C3%BCzeyinde%20bir%20k%C4%B1r%C4%B1lma%20noktas%C4%B1%20meydana%20getirmek%20ad%C4%B1na%20ba%C5%9Flat%C4%B1lan%20hareketin%20yarat%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20ve%20%C3%B6nc%C3%BCleridir.%3Cbr%3E%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][thim-accordion show_first_panel=”” panel=”%5B%7B%22panel_title%22%3A%22E%C4%9Fitim%20ve%20Sertifikasyon%20S%C3%BCreci%20Nas%C4%B1ld%C4%B1r%3F%22%2C%22panel_body%22%3A%22TASC%3A%20The%20Art%20and%20Science%20of%20Coaching%20(Ko%C3%A7lu%C4%9Fun%20Sanat%C4%B1%20ve%20Bilimi%3A%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCm%20Odakl%C4%B1%20Ko%C3%A7luk)%20program%C4%B1%2C%20ICF%20(Uluslararas%C4%B1%20Ko%C3%A7luk%20Federasyonu)%20taraf%C4%B1ndan%20akredite%20bir%20sertifika%20program%C4%B1d%C4%B1r.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn-%5CtHer%20biri%204%E2%80%99er%20g%C3%BCnden%20olu%C5%9Fan%2C%204%20mod%C3%BCll%C3%BCk%20program%C4%B1n%20toplam%20s%C3%BCresi%2016%20g%C3%BCnd%C3%BCr.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtMod%C3%BCller%20aras%C4%B1nda%20yakla%C5%9F%C4%B1k%201%2C5%20ay%20olup%2C%20e%C4%9Fitim%20ortalama%206-8%20ayda%20tamamlan%C4%B1r.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtKat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lar%2C%20mod%C3%BCller%20aras%C4%B1nda%2C%20d%C3%BCzenli%20pratik%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%20yaparlar%20ve%20s%C3%BCpervizyon%20hizmeti%20al%C4%B1rlar.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtE%C4%9Fitim%20boyunca%20Erickson%20e%C4%9Fitmenleri%2C%20mentorler%20ve%20s%C3%BCperviz%C3%B6rlerden%20olu%C5%9Fan%20uzman%20bir%20ekip%20g%C3%B6revlidir.%3Cbr%3E%5Cn-%5CtE%C4%9Fitimde%20zengin%20ara%C3%A7lar%2C%20y%C3%B6ntemler%20ve%20yakla%C5%9F%C4%B1mlar%20kullan%C4%B1lmakta%20olup%2C%20teorik%20bilginin%20yan%C4%B1%20s%C4%B1ra%20pratik%20s%C3%BCre%C3%A7ler%20de%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilir.%20B%C3%B6ylece%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lar%2C%20program%20boyunca%20ko%C3%A7luk%20yetkinlikleri%20kazan%C4%B1rlar.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5CnTeorik%20ve%20pratik%20s%C3%BCre%C3%A7lerini%20tamamlayan%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lar%2C%204.%20mod%C3%BClden%20itibaren%20%3Cstrong%3Eprofesyonel%20ko%C3%A7luk%20sertifikasyon%20s%C3%BCreci%3C%2Fstrong%3Ene%20kat%C4%B1labilirler.%20Bu%20s%C3%BCre%C3%A7%2C%204.%20mod%C3%BClden%20itibaren%201%20y%C4%B1l%20s%C3%BCre%20i%C3%A7erisinde%20tamamlanabilir.%20Sertifikasyon%20s%C3%BCrecini%20tamamlayabilmek%20i%C3%A7in%3B%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5Cn-%5CtEn%20az%208%20farkl%C4%B1%20ki%C5%9Fi%20ile%20en%20az%2025%20saat%20ko%C3%A7luk%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6steren%20bir%20liste%2C%3Cbr%3E%5Cn-%5CtEn%20az%203-4%20sayfal%C4%B1k%2C%20ko%C3%A7un%20ko%C3%A7lu%C4%9Fa%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20ve%20yorumunu%20ifade%20edece%C4%9Fi%20bir%20makale%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20(ko%C3%A7luk%20yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20ile%20bir%20kitap%20%C3%B6zeti%2C%20mesleki%20alanda%20ko%C3%A7luk%20yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20ile%20yorum%20getirmek%20gibi%E2%80%A6)%2C%3Cbr%3E%5Cn-%5CtEn%20az%202%20farkl%C4%B1%20ki%C5%9Fi%20ile%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2030%E2%80%99ar%20dakikal%C4%B1k%203%20adet%20ko%C3%A7luk%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fme%20ses%20kayd%C4%B1n%C4%B1n%20Erickson%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye%20iletilmesi%20ve%20onaylanmas%C4%B1%20gerekmektedir.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5CnSertifikasyon%20s%C3%BCreci%20gerekliliklerini%20tamamlayan%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lara%20ICF%20(Uluslararas%C4%B1%20Ko%C3%A7luk%20Federasyonu)%20akredite%20%3Cstrong%3E%E2%80%9CErickson%20Profesyonel%20Ko%C3%A7%E2%80%9D%3C%2Fstrong%3E%20sertifikas%C4%B1%20verilir.%22%7D%2C%7B%22panel_title%22%3A%22Neden%20Ko%C3%A7luk%20E%C4%9Fitimi%20Almal%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z%3F%20%22%2C%22panel_body%22%3A%22Ki%C5%9Fisel%20geli%C5%9Fiminiz%3B%20kendinizi%20ve%20insan%C4%B1%20tan%C4%B1mak%20ve%20anlamland%C4%B1rmak%3B%20beynin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20sistemati%C4%9Fini%20tan%C4%B1y%C4%B1p%20daha%20verimli%20kullanmak%3B%20odakl%C4%B1%20ve%20derin%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnebilmek%3B%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmsel%2C%20se%C3%A7enek%C3%A7i%2C%20sonu%C3%A7%20odakl%C4%B1%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1nda%20geli%C5%9Fmek%3B%20duygular%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20fark%C4%B1ndal%C4%B1kla%20ya%C5%9Famak%20ve%20y%C3%B6netebilmek%3B%20kendi%20ve%20%C3%A7evrenizdeki%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20ve%20geli%C5%9Fim%20r%C3%BCzgarlar%C4%B1na%20h%C4%B1zla%20adapte%20olmak%20ve%20de%C4%9Fi%C5%9Fimi%20kolayl%C4%B1kla%20y%C3%B6netebilmek%3B%20ge%C3%A7mi%C5%9Fin%20pi%C5%9Fmanl%C4%B1klar%C4%B1%20ve%20gelece%C4%9Fin%20kayg%C4%B1lar%C4%B1%20yerine%20AN%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ile%20ya%C5%9Famak%3B%20esneklik%20ve%20uyum%20yetkinli%C4%9Finizi%20geli%C5%9Ftirmek%3B%20yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1p%2C%20kullanabilmek%3B%20ya%C5%9Fam%20alanlar%C4%B1n%C4%B1zda%20dengeyi%20sa%C4%9Flamak%3B%20de%C4%9Ferlerinizi%20fark%20etmek%20ve%20de%C4%9Ferler%20oda%C4%9F%C4%B1nda%20anlaml%C4%B1%20ya%C5%9Fayarak%20ya%C5%9Famdan%20daha%20y%C3%BCksek%20tatmin%20duygusu%20deneyimlemek%20ya%20da%20yeni%20meslek%20edinmek%20i%C3%A7in%20ko%C3%A7luk%20e%C4%9Fitimi%20alabilirsiniz.%5Cn%3Cbr%3E%3Cbr%3E%5CnKo%C3%A7luk%20e%C4%9Fitimi%20alanlar%C4%B1n%20%C3%B6nemli%20k%C4%B1sm%C4%B1%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%2C%20devam%20eden%20mesleklerinde%20ve%20hayatlar%C4%B1nda%2C%20mevcut%20kimliklerine%20y%C3%B6nelik%20kullanmaktad%C4%B1r.%20%C3%96rne%C4%9Fin%3B%20%C3%B6%C4%9Fretmen%2C%20m%C3%BChendis%2C%20e%C4%9Fitmen%2C%20lider%2C%20insan%20kaynaklar%C4%B1%20uzman%C4%B1%2C%20anne%2C%20baba%2C%20y%C3%B6netici%2C%20eczac%C4%B1%2C%20bankac%C4%B1…%20Bir%20k%C4%B1sm%C4%B1%20ise%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20profesyonel%20meslek%20olarak%20yapmaya%20karar%20vermektedir.%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527836028202{padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column el_class=”thim-border-top”][thim-heading title=”Cevabını aradığınız sorular için” line=”true” text_align=”text-center”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][contact-form-7 id=”6201″ title=”Contact form 1″][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]